Het laatste nieuws

Update 1 november 2022

21 juni 2022 – 8 woningen met omliggende wadi’s

In de afgelopen periode heeft de stichting veel gesprekken met projectontwikkelaar de Bunte gevoerd. Waar in 2019 gestart is met de intentie om 28 woningen te gaan bouwen, heeft de Bunte het plan in meerdere stapjes nu aangepast naar het plan om 8 woningen te gaan bouwen.

De stichting voert nu gesprekken met de gemeente en de Bunte over verschillende onderwerpen.

Eén van deze onderwerpen is het waterpeil. In de omgeving heeft het grondwaterpeil altijd hoog gestaan, het stuk land werkte altijd als een soort van buffer voor de wijk. De stichting heeft wateronderzoek laten uitvoeren en op dit moment laat de Bunte ook metingen uitvoeren. Het huidige voorstel (juni 2022) van de Bunte laat een aantal wadi’s zien. De wadi’s worden gebruikt als overloop en worden gevuld wanneer het water hoog staat. Dit ontwerp wordt op dit moment getoetst door een onafhankelijke partij.

Een ander onderwerp is de veiligheid rondom de ontsluiting op de Hoogstraat. Kunnen de auto’s die uit het nieuwe plangebied gaan komen, veilig de weg op draaien? De Hoogstraat en omliggende straten zijn populaire fiets- en wandelstraten. Ook spelen er veel kinderen in de buurt.

Onlangs heeft de stichting gesproken met de nieuwe wethoudster mevrouw Heutink-Wenderich. Onderwerpen die aan bod kwamen waren bovenstaande, maar ook het stedenbouwkundig aspect. Passen de nieuwe woningen in de omgeving en moet er een groot complex gebouwd worden?