Welkom

Projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed wil woningen gaan bouwen vlak achter de Hoogstraat. 

Namens omliggende straten is er een stichting in het leven geroepen. Waarom?
Wij maken ons zorgen over:

  • De hoge stand van het grondwater
  • Verkeersonveiligheid
  • Toenemende drukte in de straat
  • Verslechtering van de woonsfeer en historisch karakter van de wijk

Rondom de Meinskamp in beeld

Midden boven het laatste stukje groen in onze wijk. Rechts van de rode ‘speld’ bij Hoogstraat 26 ziet u de nauwe doorgang die de nieuwe bewoners zouden moeten nemen, alsmede het bouwverkeer, vuilniswagens en leveranciers.
De Meinskamp circa 1954. Bron: H.A. Pothoven (1883-1970), onderzoek naar zijn villa’s en landhuizen door Erwin Borggreve, UvA (mei 2012)
De Meinskamp anno 2019
Het groengebied achter villa De Meinskamp. Als het aan De Bunte Vastgoed ligt, staat hier binnenkort een nieuwe woonwijk.
Bedrijfsverzamelgebouw De Hoogh, gelegen direct naast de groene weide.
Als de bouwplannen doorgaan, moet tijdens de bouw al het bouwverkeer door deze nauwe doorgang. Ook voor de bewoners wordt dit de enige toegang om bij hun woning te komen.
De huidige parkeerdrukte op de Van Twillerstraat. De parkeer- verkeersdrukte zou hier alleen maar toenemen.
De bewoners aan de Van Curlerstraat krijgen ook veel meer verkeer door hun nu nog rustige straat. Auto’s van de nieuwe wijk komen bij plaatsgebrek bij hun woning onder meer in deze straat in de eerste vijftig meter parkeren. Aan de rest van de straat is het momenteel alleen toegestaan om te parkeren met vergunning.
De Hoogstraat voor villa De Meinskamp. Hier zullen mogelijk meer auto’s worden geparkeerd door ruimtegebrek in de nieuwe wijk.
De Hoogstraat: rust, authentieke sfeer en geen stoepen zodat je er nu nog veilig kunt wandelen.