Welkom

Projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed wil woningen gaan bouwen vlak achter de Hoogstraat. 

Dit is onacceptabel. Waarom?

  • Verkeersonveiligheid
  • Toename geluidsoverlast
  • Meer parkeeroverlast
  • Verslechtering van de woonsfeer en historisch karakter van de wijk

Lees meer over waarom deze nieuwe wijk onacceptabel is.

https://youtu.be/uQydMq0QIuA

Teken de petitie

WILT U OOK DE VEILIGHEID EN WOONSFEER IN DE BUURT BEHOUDEN?
TEKEN DAN NU DE ONLINE PETITIE (klik op deze link)

Laatste nieuws

Grote opkomst op de buurtbijeenkomst

We zijn blij verrast door de grote opkomst vanuit de buurt bij de bijeenkomst bij De Hoogh. Deze vond plaats op 2 juli 2020. Tijdens de avond deelden we de feiten en fabels over de dreigende verkeersdrukte, parkeerdruk en verslechtering van de woonomstandigheden in de buurt. Daartoe hebben we onder meer gesproken met diverse specialisten, gemeente en De Bunte Vastgoed.

Status van de plannen

Goed om te melden was dat de gemeente Nijkerk tot op heden van De Bunte Vastgoed nog geen aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan heeft ontvangen. Op dit moment heeft het weiland immers agrarische bestemming. De bouwplannen staan nog lang niet vast.

Hoe u kunt helpen

Hoe meer handtekeningen we straks de Gemeente Nijkerk kunnen overleggen, hoe beter. Dus teken de petitie, het kan gewoon online. Als stichting maken we kosten, zoals de oprichting van de stichting, website, huur van locaties en de inhuur van specialisten. Alleen met voldoende financiële middelen kunnen we het belangrijke werk goed doen. Informatie over doneren vindt u op deze pagina. Het bestuur bestaat overigens volledig uit vrijwilligers die zich inzetten voor een blijvend fijne buurt.
De opkomst was groot

Artikel in De Stad Nijkerk, 11 maart 2020

Bijeenkomst 2 maart in De Schakel

Op maandagavond 2 maart organiseerde De Bunte Vastgoed een inloopbijeenkomst in De Schakel. Slechts een deel van onze buurt was daarvoor uitgenodigd, terwijl het De Bunte sinds de bijeenkomst op 15 juli duidelijk moet zijn geweest dat de hele buurt zich zorgen maakt over hun plannen. Daarop hebben wij als stichting alle bewoners van de omliggende straten uitgenodigd. Wat eerst bedoeld was als een ‘inloopbijeenkomst’, werd uiteindelijk een plenaire presentatie, waar aanwezige vertegenwoordigers van De Bunte duidelijk van de massaal gekomen buurtbewoners te horen kregen wat de bezwaren zijn tegen de bouw van een nieuwe wijk.

Raadsleden op bezoek

Op zaterdagochtend 12 oktober ontvingen wij een zeer geïnteresseerde vertegenwoordiging van de Gemeenteraad Nijkerk. Lees het verslag:

In gesprek met Raadsleden in De Hoogh

Rondom de Meinskamp in beeld

Midden boven het laatste stukje groen in onze wijk. Rechts van de rode ‘speld’ bij Hoogstraat 26 ziet u de nauwe doorgang die de nieuwe bewoners zouden moeten nemen, alsmede het bouwverkeer, vuilniswagens en leveranciers.
De Meinskamp circa 1954. Bron: H.A. Pothoven (1883-1970), onderzoek naar zijn villa’s en landhuizen door Erwin Borggreve, UvA (mei 2012)
De Meinskamp anno 2019
Het groengebied achter villa De Meinskamp. Als het aan De Bunte Vastgoed ligt, staat hier binnenkort een nieuwe woonwijk.
Bedrijfsverzamelgebouw De Hoogh, gelegen direct naast de groene weide.
Als de bouwplannen doorgaan, moet tijdens de bouw al het bouwverkeer door deze nauwe doorgang. Ook voor de bewoners wordt dit de enige toegang om bij hun woning te komen.
De huidige parkeerdrukte op de Van Twillerstraat. De parkeer- verkeersdrukte zou hier alleen maar toenemen.
De bewoners aan de Van Curlerstraat krijgen ook veel meer verkeer door hun nu nog rustige straat. Auto’s van de nieuwe wijk komen bij plaatsgebrek bij hun woning onder meer in deze straat in de eerste vijftig meter parkeren. Aan de rest van de straat is het momenteel alleen toegestaan om te parkeren met vergunning.
De Hoogstraat voor villa De Meinskamp. Hier zullen mogelijk meer auto’s worden geparkeerd door ruimtegebrek in de nieuwe wijk.
De Hoogstraat: rust, authentieke sfeer en geen stoepen zodat je er nu nog veilig kunt wandelen.