Waarom is de nieuwe wijk onacceptabel?

Verkeersonveiligheid

De extra auto’s die gedurende dag van en naar hun woning rijden, rijden hoofdzakelijk via de Van Twillerstraat en Van Curlerstraat, welke beide uitkomen op de Reynoltstraat. Deze toename van verkeer en extra geparkeerde auto’s in een onoverzichtelijke straat is zeer onwenselijk voor de huidige bewoners. Men vreest voor een flinke toename op onveilige situaties.

Toename geluidsoverlast

De direct omwonenden en de vier straten waarover het additionele verkeer heen moet, gaan onredelijk veel last krijgen van veel meer geluid, door met name woon-werkverkeer ‘s morgens vroeg en ‘s avonds laat.

Meer parkeeroverlast

Projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed zal het minimum van 1,2 auto’s per aanhouden. Uit de praktijk blijkt dat elke woning bijna twee auto’s zal hebben. Dit overschot zal men in onze wijk parkeren.

Verslechtering van de woonsfeer en historisch karakter van de wijk

Door de bouw van nieuwe woningen bij de Hoogstraat wordt mooie jaren-30-karakter van de straat ernstig verstoord.